Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Modlirwa za Ukrainę


Modlimy się za Ukrainę

Nasza mała wspólnota, odpowiadając na wezwanie Ojca świętego Franciszka, wspiera swoją modlitwą Ukrainę, która przechodzi teraz przez ciężkie doświadczenia. Czterem Małym Siostrom Bożej Opatrzności- Brazylijce, Włoszce, Hindusce i Polce- nie jest obojętny los naszych braci i sióstr ze Wschodu! W naszej białostockiej kaplicy często modlimy się o pokój na świecie.