Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Kanonizacja

 Jan XXII i Jan Paweł II świętymi!


Niedziela Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 roku, to wyjątkowy dzień dla całego Kościoła! Tego dnia Ojciec święty Franciszek w obecności papieża- emeryta Benedykta XVI wyniesie do chwały ołtarzy dwóch swych poprzedników: Jana XXII, zwanego "dobrym papieżem", inicjatora Soboru Watykańskiego II i Jana Pawła II, tak drogiego sercom Polaków i chrześcijan na całym świecie, wielkiego wizjonera, pielgrzyma, przyjaciela rodzin, chorych, młodzieży, a przede wszystkim wiernego sługi Boga i syna Maryi. Módlmy się do miłosiernego Boga za wstawiennictwem świętych papieży w intencjach Kościoła i świata, a także w naszych prywatnych intencjach.