Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Kongres Młodych Osób Konsekrowanych na Jasnej Górze

 

W powszechnym rozumieniu młodość jest po to, by się wyszumieć. Wszyscy, którzy w dniach 23-26 września zgromadzili się na Jasnej Górze na II Kongresie Młodych Osób Konsekrowanych, byli innego zdania: młodość warto oddać Jezusowi!
Kongres  przebiegał pod hasłem "Radość konsekracji" i był okazją do ukazania piękna życia poświęconego wyłącznie Bogu. Wpisał się w obchody przeżywanego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego i stanowił odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka, by odkrywając piękno konsekracji wspierać się wzajemnie w radosnym "tak" dla Ewangelii.
Wśród młodych osób wielbiących Boga za dar powołania była też s. Monika, Mała Siostra Bożej Opatrzności!