Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Deo gratias za Rok Życia Konsekrowanego!

 

 

Z wielką wdzięcznością Bogu kończymy  ten szczególny czas łaski, jakim był Rok Życia Konsekrowanego! Ufamy, że czas ten zaowocuje uświęceniem naszego życia zakonnego i wzbudzeniem nowych powołań do wszelkich wspólnot zakonnych, w tym również do Małych Sióstr Bożej Opatrzności! Wszystkich naszych przyjaciół prosimy o nieustawanie w modlitwie za naszą wspólnotę!
U Boga czas łaski jest ZAWSZE, dlatego koniec roku poświęconego tym, którzy oddali Mu swe życie, specjalnie nas nie martwi!
Teraz otrzymujemy od Kościoła wspaniały dar jubileuszowego Roku Miłosierdzia! Jako osoby konsekrowane chcemy przede wszystkim być ambasadorkami miłosierdzia Boga w świecie, świadkami Jego troski o każdego człowieka, apostołkami Jego czułości!