Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Po 14 latach pożegnaliśmy s. Aide.

Deo gratias za jej posługę w Polsce!

s. Aide

Siostra Aide w październiku poleciała do Włoch, do nowego miejsca posługiwania. W Białymstoku spędziła 14 lat, w tym 10 jako przełożona naszej Wspólnoty. Przez cały ten czas z pasją, zaangażowaniem, ciepłem i cierpliwością oddawała się pracy pielęgniarskiej w Hospicjum Opatrzności Bożej w Białymstoku, a w czasie pandemii wspomagała swą pracą ZOL w Turośni Kościelnej. Wszystkich, których spotykała na swej drodze, zarażała pogodą ducha i ufnością wobec Bożej Opatrzności. Dziękujemy za wszelkie dobro, którym nas Pan Bóg obdarzył za jej pośrednictwem. Niech Pan wynagrodzi jej obfitością swych łask, zdrowiem i ludzką życzliwością.