Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Rocznica beatyfikacj

 

Tradycyjnie, w kolejną rocznicę beatyfikacji Założycielki Małych Sióstr Bożej Opatrzności , w naszym białostockim domu spotkała się Grupa Przyjaciół Bł. Matki Teresy Grillo Michel. To był wspaniały czas: wspólna Eucharystia w kaplicy, odśpiewanie Litanii Loretańskiej przed figurą Matki Bożej w ogrodzie i posiłek w radosnej atmosferze. Tym razem towarzyszył nam, sprawując Eucharystię i głosząc Słowo  Boże ks. Ireneusz Korziński W homilii przypomniał nam, że zbawienia nie można sobie wysłużyć, bo jest ono Bożym darem. Można ten dar przyjąć i odpowiedzieć  nań swoim życiem, tak, jak to zrobiła bł. Teresa Grillo Michel. W wydarzeniach życia, choćby w nagłej  śmierci ukochanego męża, znalazła Boże podpowiedzi dla swego dalszego życia. Miała odwagę poświęcić się najuboższym.  Jest dla nas wzorem otwartości  na Boże natchnienia.

 

Dziękujemy wszystkim naszym gościom za ten błogosławiony czas!

 

                                                                                     Małe Siostry Bożej Opatrzności