Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Boże Narodzenie 2021

 

Dwa tysiąclecia temu Bóg stał się Człowiekiem! Żeby nas zbawić, zstąpił z nieba! Jego Wcielenie i narodzenie z Maryi to niesamowity wyraz Jego Opatrzności! Ufając, że czuwa nad nami i troszczy się o nas w każdym czasie, powierzamy Mu siebie w czasie doświadczenia pandemii i narastających konfliktów społecznych. Niech Ten, dla którego, jak powiedział Maryi archanioł Gabriel, nie ma nic niemożliwego, dokona cudów w sprawach pozornie beznadziejnych!

 

Wszystkim naszym Przyjaciołom i ludziom dobrej woli życzymy błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz serc wrażliwych na Pana i drugiego człowieka!

 

Z darem modlitwy

Małe Siostry Bożej Opatrzności