Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Kapituła już za nami! Po wielu dniach wspólnej modlitwy, narad i głosowań, wybrano nowe władze naszej zakonnej wspólnoty. Siostry delegatki wskazały na s. Claudete Marcia de Oliveira jako tę, która przez najbliższe 6 lat będzie przewodzić naszemu zgromadzeniu. Nowa Matka Generalna jest Brazylijką, ma 56 lat i pracowała na takich placówkach jak Vila del Bosko we Włoszech, Domu Prowincjalnym w Brazylii Jej zastępczynią przez najbliższą kadencję będzie jej rodaczka, dobrze nam znana s. Tatiana De Souza Moreira, przełożona naszej wspólnoty w Białymstoku. W skład zarządu weszły również s.Liggi, s.Jayamma, s. Maria Tamburano. Wszystkich naszych przyjaciół prosimy o modlitwę o to, abyśmy jako Małe Siostry Bożej Opatrzności potrafiły rozpoznawać wolę Bożą , odczytywać znaki czasu i Boże natchnienia oraz podejmować nowe wyzwania. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla sióstr, które właśnie rozpoczynają posługę szczególnej odpowiedzialności za nasze zgromadzenie.