Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

"Chrześcijaństwo to marsz życia przez cmentarze świata" Paul Evdokimov Niech Zmartwychwstały Chrystus da Wam wszystkim udział w swoim zwycięstwie, niech Jego łaska ożywczo przemienia Waszą doczesność i daje nadzieję na wspólną z Nim wieczność! Niech triumfujacy Boży Baranek zstąpi do wszelkich bied i trosk Waszych, we wszystkie miejsca Waszego życia, które są dla Was duchowymi grobami i cmentarzami nadziei. Niech przymnoży Wam wiary, wybawi Was od mocy grzechu, uzdrowi relacje, obdarzy Was pokojem, pogodą ducha, zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami! Niech doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym również Was uzdolni do radosnego kroczenia z orędziem życia przez cmentarze świata! ALLELUJA! Pan prawdziwie zmartwychwstał! Błogosławionych świąt Wielkiej Nocy! Wasze - Małe Siostry Bożej Opatrzności