Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Po 18 latach posługi w Białymstoku, decyzją moich przełożonych zostałam przeniesiona do pracy w Rzymie. Dziękując Panu Bogu za czas spędzony na pięknym Podlasiu, wśród tylu wspaniałych, życzliwych mi ludzi, powierzam się Bożej Opatrzności i idę tam, gdzie teraz jestem wezwana.
Dziękuję za wszelkie otrzymane dobro! Za łaskę stworzenia właśnie w Białymstoku pierwszego domu Małych Sióstr Bożej Opatrzności w Polsce. Za życzliwość kolejnych biskupów białostockich, kapłanów i osób konsekrowanych. Za zgrane grono Przyjaciół Matki Teresy Grillo Michel. Za niesamowitego społecznika, Pana Profesora Tadeusza Borowskiego i całe białostockie środowisko Towarzystwa Przyjaciół Chorych. Za wszystkich współpracowników, pacjentów i ich bliskich z hospicjum w Białymstoku oraz ZOL w Turośni Kościelnej. Za nasze kochane studentki i lokatorki. Za osoby poznane na studiach pielęgniarskich i we wszystkich innych miejscach. Wszystkim bardzo dziękuję za otrzymane dobro i wszystkich powierzam Bożej opiece!

Jednocześnie bardzo proszę o dalszą życzliwość dla białostockiej wspólnoty Małych Sióstr Bożej Opatrzności i o modlitwę za całe nasze Zgromadzenie, w tym również osobiście za mnie.
Drogi Bożej Opatrzności są nieprzeniknione i może dana nam będzie jeszcze łaska spotkania.

Z serdecznym pozdrowieniem.
S. Bożena