Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Alleluja! Miłosierny żyje!

 

 

W tych dniach możemy kontemplować wielką dobroć Boga. On w swoim miłosierdziu, pozwolił się na ubiczować, upokorzyć i na śmierć skazać, wziął na siebie krzyż naszych win, umarł na nim...On w swoim wielkim miłosierdziu ZMARTWYCHWSTAŁ, by być zawsze z nami! Po swoim chwalebnym powstaniu z grobu nie przestawał okazywać miłosierdzia swoim uczniom: Piotrowi wybaczył zaparcie, uczniom z Emaus cierpliwie Pisma wyjaśniał, apostołom dał moc odpuszczania grzechów, uczniom nad jeziorem przygotował usmażoną rybę...Wielkie i małe akty miłosierdzia!

Życzymy wszystkim błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy w duchu radowania się niewysłowionym miłosierdziem Pana!

Małe Siostry Bożej Opatrzności