Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Wielki Post 2017

 

Druga osoba jest darem!

 

Małe Siostry Bożej Opatrzności bardzo cieszą się z tegorocznego papieskiego orędzia na Wielki Post. Podzielamy papieską intuicję, że wszelkie praktyki pokutne muszą być podejmowane w duchu miłości Boga i bliźniego.  Drugi człowiek, zwłaszcza ten ubogi, potrzebujący jest darem! Okazując mu miłosierdzie możemy ubogacić jego i ...siebie! Prawdziwie biedny był ewangeliczny bogacz, który nie wiedział, jak wielki skarb leży u jego bram. Jego największym skarbem był Łazarz! Nie skorzystał z tego, by inwestując w niego, zainwestować w swe życie wieczne!

Naszym Przyjaciołom i wszystkim Gościom tej strony życzymy wrażliwości na wszelkich Łazarzy, jakimi nas Pan obdarowuje. Nie tylko w Wielkim Poście...