Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Matki Bożej Opatrzności.

 

Nasza wspólnota zakonna co roku, 20 listopada, obchodzi swe patronalne święto Matki Bożej Opatrzności.

Maryja jest Matką Boga, który jest Opatrznością, a jednocześnie jest dla nas wzorem doskonałego zaufania Bożej Opatrzności. Ufność w Boże prowadzenie  zachowała od chwili Zwiastowania po moment śmierci Syna na Golgocie.

Ufamy, że Matka Bożej Opatrzności opiekuje się naszym zgromadzeniem, towarzysząc nam też na drodze naszych indywidualnych posług.