Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bł. Matka Teresa Grillo Michel na Wielki Post:

"Ogromnie pragnę nawrócić się i zostać świętą."

 

Wielki Post to czas wezwania do nawrócenia, do przywrócenia prymatu Boga w swoim życiu, do zmiany złych nawyków i pokutowania za grzechy. Założycielka Małych Sióstr Bożej Opatrzności, Matka Teresa, choć już za życia uznawana za świętą, zawsze widziała siebie jako słabe, grzeszne stworzenie. Wielkie pragnienie nawrócenia i marzenie o świętości motywowało ja do nieustannej pracy nad sobą i czynów miłosierdzia.

 

W jej postawie nie było samo zbawiania, ale zdanie się na Boga, który jedynie ma moc nas zbawić i którego święta wola jest tym, co dla nas najlepsze:

"Jestem gotowa, z Bożą pomocą, iść za Nim tam, dokąd zechce mnie poprowadzić, aby tylko mnie wybawił, abym tylko, przede wszystkim, mogła kochać Go tak bardzo, bardzo i umrzeć wycieńczona Jego miłością."

 

Pokutowanie za grzechy było dla Matki Teresy naturalne i było aktem radykalnego pójścia za Panem:

"Odczuwam potrzebę cierpienia, także materialnego, ponieważ mam do odpokutowania wiele grzechów, a nie chciałabym, aby inni musieli odpokutować je za  mnie..."

 

Błogosławiona Matko Tereso, wstawiaj się za nami do Pana i wypraszaj nam łaskę dobrego przeżywania Wielkiego Postu. Amen.