Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Boska Opatrzność nigdy nie zbankrutowała (…) jeśli czasami każe nam czekać, to po to, aby wysłać to, co potrzebne i we właściwym momencie

(24.1.1900 M.T.M.)

Najdroższa przyjaciółko, cóż za smutne i burzliwe czasy nastały!... Boska Opatrzność ciągle nas jednak wspomaga; jakoś sobie dajemy radę z naszymi ubogimi, których wciąż jest komplet i czują się dobrze. Czasy są trudne i Boska Opatrzność każe czasem trochę na siebie poczekać! (…) tak cudownie jest żyć oddając się jego rękom, zawsze otwartym dla tych, którzy mają do Niego zaufanie

(10.12.1940 M.T.M.)

Bez lęku idźmy drogą, którą wyznaczyła nam Boska Opatrzność, dzień za dniem, chwila za chwilą przyjmując następujące po sobie zdarzenia, które wyrażają wolę Boga

(M.T.M.)

Oddaj się zatem z pełnym zaufaniem, z dziecięcą prostotą, kochającym ramionom Opatrzności Bożej; nie myśl o tym, co zrobisz, co powiesz; w odpowiedniej chwili Ona podpowie ci, co powinnaś robić

(M.T.M.)

Pamiętajcie, że Ewangelia wzywa nas do tego, abyśmy się ciągle modlili: czuwajcie i módlcie się; i podczas gdy nie jest możliwe modlić się wciąż głośno, można nieustanie wznosić serce do Boga poprzez akty strzeliste, co pozwala ożywić zapał, oddalić pokusy, wprowadza do serca zawierzenie i pokój

(M.T.M.)

Codzienną modlitwą odpokutować przed sakramentalnym Jezusem za obrazę i opuszczenie Jezusa, który ukorzył się nie tylko przyjmując niegodną śmierć na krzyżu, ale także ukrywając się pod postacią chleba, z miłości i dla odkupienia ludzi, a w zamian wciąż otrzymuje niewdzięczność, obelgi i wzgardę niezliczonych ludzi, którzy są chrześcijanami tylko z nazwy

(M.T.M.)

Będę się za was wiele modliła, to jedyne, co mogę teraz dla was zrobić; ale wy wiecie, że modlitwa jest wszechmocna, kiedy wychodzi z serca biednej matki, która umiłowała swoje dzieci i której jedynym pragnieniem jest, abyście zjednoczone sercem i duszą mogły pracować dla większej chwały Boga i dla dobra duszyczek, które On wam powierzył

(M.T.M.)

Matka Michel uczyniła ze swojego życia cudowną syntezę: MODLITWA-UBODZY Doskonale zrozumiała ona stosunek między Eucharystią i poświęceniem się bliźnim. Żyła tylko dla Chrystusa!

MODLITWA DO BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI TERESY GRILLO MICHEL

Wszechmogący Boże, w swym nieskończonym miłosierdziu chciałeś wywyższyć Twą służebnicę Teresę Grillo Michel.

Za jej wstawiennictwem spraw, byśmy gorąco miłowali Twego Syna obecnego w Eucharystii oraz z zapałem wspierali dzieło powołań kapłańskich i zakonnych. Spraw, byśmy naśladowali jej przykład, służąc ubogim, maluczkim, młodzieży, ludziom w podeszłym wieku oraz cierpiącym, poświęcając im bez reszty nasze życie i nasze dobra.

Przyjmij w swym miłosierdziu wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie za pośrednictwem tej Służebnicy wiernej i ofiarnej i wzbudź w nas wielkie nabożeństwo, które Matka Michel żywiła do Matki Twego Syna Jezusa czczonej jako Salve.

Obdarz nas, o Panie, mocą, byśmy naśladowali jej cnoty. Pomnóż Rodzinę jej Córek duchowych, by jej charyzmat – dar Ducha Świętego rozszerzał się w świecie. Amen.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

Boże wszechmogący, niewyczerpane źródło miłości i miłosierdzia, Ty przez pośrednictwo Ducha Świętego powołałeś Matkę Teresę Michel do dawania świadectwa Twojego, umiłowania względem małych i ubogich, dzięki Ci składamy za ten dar miłości; pomóż również nam, abyśmy ukształtowani i prowadzeni przez Twego Ducha, mogli podążać śladami Twojej wiernej Służebnicy i byli w świecie znakami Twojej zbawczej obecności oraz uczestnikami radości obiecanej dla tych, którzy swoim życiem potwierdzają nieskończoność potęgi i mocy Twojej Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KORONKA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
La Provvidenza di Dio, la Provvidenza dell’altissimo, misericordisissimo Iddio, ha provveduto, provvede e provvedera’.
Boża Opatrzności, zmiłuj się nad nami (10 razy). Chwała Ojcu..., (wszystko powtarzamy 3 krotnie)
Na koniec 3 razy: Boża Opatrzności, zmiłuj się nad nami. Chwała Ojcu… Bożej Opatrzności: Ojcze nasz…., Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

LITANIA DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Kyrie, elejson! Chryste elejson!
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Opatrzności Boska, pociecho duszy pielgrzymującej,
Opatrzności Boska, drogo do nieba,
Opatrzności Boska, wyprowadzająca z nieszczęść,
Opatrzności Boska, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra,
Opatrzności Boska, wsparcie sprawiedliwych,
Opatrzności Boska, nadziejo najbardziej opuszczonych,
Opatrzności Boska, ucieczko nieszczęśliwych,
Opatrzności Boska, ucieczko we wszelkiej potrzebie,
Opatrzności Boska, pokoju serc,
Opatrzności Boska, ucieczko pogrążonych w smutku,
Opatrzności Boska, nasycenie zgłodniałych,
Opatrzności Boska, skuteczne lekarstwo na wszystkie strapienia,
Opatrzności Boska, źródło wszelkiej pociechy,
Opatrzności Boska, karmicielko ubogich,
Opatrzności Boska, podporo wdów i sierot,
Opatrzności Boska, godna aby cię wszyscy uwielbiali,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie.

P. Panie, Twoją Opatrzność świętą wychwalamy.
W. I siebie pod wszelkie rozporządzenie jej podajemy.

MÓDLMY SIĘ: Przedwieczny Boże, który nie gardzisz naszą małością, racz nad nami mieć otwarte oczy swej Opatrzności; użycz nam tej łaski, abyśmy wszyscy, obdarowani Twoją świętą Opatrznością, przez przemijające koleje życia doczesnego mogli dojść do nieogarnionych dóbr wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.