Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Świętych Obcowanie

 

 

Małe Siostry Bożej Opatrzności a Świętych Obcowanie

 

1 listopada Kościół rozważa tajemnicę Świętych Obcowania i raduje się z powodu tak wielu dusz, które znalazły swoje spełnienie w Bogu. Małe Siostry Bożej Opatrzności mają wielkie nabożeństwo do świętych. Chętnie szukamy pomocy duchowej u naszych patronów i ulubionych świętych.

 

Szczególnie przywiązane jesteśmy do naszej Założycielki, błogosławionej Matki Teresy Grillo Michel. Świadczy o tym choćby fakt corocznego obchodzenia nie tylko jej liturgicznego wspomnienia, ale też jej urodzin. Tak było i tegorocznego 25 września. Tego dnia gościłyśmy w naszej wspólnocie Przyjaciół Matki Teresy Grillo Michel ( ponieważ miłością do niej zaraziłyśmy wiele wspaniałych i pobożnych osób!). Wierzymy że nasza Założycielka była szczególnie obecna przy nas w czasie  wspólnej modlitwy i świętowania podczas posiłku. Grupa przyjaciół przybyła też do nas na pierwszo czwartkową adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Chwała Panu za życie Świętych Pańskich! Obyśmy sami zasilili ich grono!