Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Teresa Grillo

Teresa Grillo przyszła na świat w miej­sco­wo­ści Spinetta Marengo, w pro­win­cji Alessandria (Włochy), 25 września 1855r. Była piątym i ostatnim dzieckiem Józefa, ordynatora szpitala w Alessandrii i Marii Antonietty Parvopassu, pochodzącej ze starej i zasłużonej rodziny, również z Alessandrii. Ochrzczoną dzień później w kościele parafialnym w Spinetta, otrzymała również imię Magdalena. Atmosfera domu rodzinnego, przesycona duchem chrześcijańskim pomagała jej w zdobyciu cnoty miłości bliźniego. 1 października 1876 r. otrzymała sakrament bierzmowania w katedrze w Allesandrii, a pięć lat później przyjęła po raz pierwszy Komunię św. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Turynie, gdzie jej matka przeniosła się, by być blisko syna Franciszka studiującego na uniwersytecie, w r. 1867, po śmierci ojca została umieszczona w kolegium Dame Inglesi w Lodi, które ukończyła w wieku 18 lat.

Teresa Grillo

Po powrocie do Alessandrii pod kierunkiem matki nawiązała kontakt z miejscowymi rodzinami arystokratycznymi. Właśnie w tym środowisku poznała swojego przyszłego męża, Jana Michela, wykształconego i błyskotliwego kapitana bersalierów. Po ślubie, który odbył się 2 sierpnia 1877 r., wraz z mężem przeniosła się najpierw do Caserty, a potem do Acireale, Katanii, Portici i w końcu do Neapolu. Śmierć męża, który doznał porażenia słonecznego 13 czerwca 1891 roku podczas defilady wojskowej w Neapolu, pogrążyła ją w głębokim smutku, graniczącym z depresją.

Teresa Grillo

Niespodziewany, nagły powrót do zdrowia zawdzięcza również lekturze biografii ks. Pirellego. To sprawiło, że postanowiła poświęcić się biednym i potrzebującym. Zaczęła przyjmować do swojego domu dzieci oraz ludzi ubogich i opuszczonych. Pod koniec 1893 r., jako że: przybywało biednych bez końca i że chciałoby się otworzyć ramiona, by przygarnąć wielu pod skrzydła Opatrzności Bożej, sprzedała pałac męża i nabyła starą kamienicę przy ul. Faa di Bruno. Rozpoczęła prace remontowe, dobudowała jedno piętro i nabyła kilka sąsiadujących domków. W ten sposób powstało „Małe Schronisko Bożej Opatrzności”. Dzieło rozpoczęte przez Teresę napotykało na duże trudności nie tylko ze strony władz, ale również ze strony przyjaciół i rodziny. Niemniej jednak przywiązanie i solidarność ubogich, osób szla­che­tnych i wie­lko­dusz­nych oraz współpracowniczek wynagradzały jej brak zrozumienia ze strony najbliższych.

Teresa Grillo

8 stycznia 1899 r. za sugestią władz kościelnych wraz z ośmioma współ­pra­co­wni­czka­mi powołała do życia „Zgromadzenie Małych Sióstr Bożej Opatrzności”. Przez następne 45 lat jej nadrzędną troską była rozbudowa i konsolidacja Instytutu. Powstały nowe domy, między innymi w regionach: Piemont, Wenecja, Lombardia, Liguria, Apulia i Bazylikata. W&nbasp;1900 r. powstały nowe domy w Brazylii, a w 1927 r., przy poparciu błogosławionego ks. Alojzego Orione, również i w Argentynie. Błogosławiona Teresa, nie szczędząc sił, ożywiała i pobudzała współ­sio­stry przez swoją charyzmatyczną obecność we wspólnocie. Sześć razy udawała się do Ameryki Południowej. Tam również dzięki jej staraniom powstały liczne fundacje z przedszkolami, domami dziecka, szkołami, szpitalami i domami opieki. Szóstą i ostatnią podróż odbyła Teresa w 1928 r. w wieku 73 lat. 8 czerwca 1942 r. Stolica Apostolska zatwierdziła „Zgromadzenie Małych Sióstr Bożej Opatrzności”.

Teresa Grillo

Błogosławiona Teresa Grillo zmarła 25 stycznia 1944 r. mając 89 lat. W dniu jej śmierci Instytut liczył 25 domów we Włoszech, 19 w Brazylii i 7 w Argentynie. W 1953 r. rozpoczęto proces kanoniczny. 6 lipca 1985 r. w o­be­cno­ści Jana Pawła II został ogłoszony dekret o heroiczności jej cnót. Duch błogosławionej Teresy pozostaje wciąż żywy w dzia­ła­lno­ści jej instytutu. Do swoich sióstr zwykła zwracać się słowami:

Będę modliła się o obfitość darów Ducha Świętego, którymi powinny odznaczać się Małe Siostry Bożej Opatrzności: ducha zaufania prawdziwie heroicznego temu cudownemu oddziaływaniu dobroci Bożej, abyśmy zawsze były całkowicie otwarte na Jego opatrznościową pomoc.

24 maja 1998 r. Jan Paweł II beatyfikował ją w Turynie podczas wizyty z okazji wystawienia całunu.

Teresa GrilloTeresa GrilloTeresa GrilloTeresa Grillo