Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Siostry ze Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności przyjechały do Polski 22.10.2006 r. Początkowo, dzięki życzliwości białostockiej Kurii zamieszkały przy ul. War­sza­wskiej 50, a w międzyczasie zakupiły dom przy ul. Cedrowej 31, który został wyremontowany. Dziś znajduje się tam pierwszy dom Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności na terenie Polski.

Małe Siostry Bożej OpatrznościDom przed remontemDom w trakcie rozbiórki

Zgromadzenie trwa w zaufaniu Bożej Opatrzności. Ufa, że skoro tu jesteśmy, to również mamy zadanie do wypełnienia. Chcemy na polskiej ziemi szerzyć ogromną nadzieję i za­u­fa­nie do Bożej Opatrzności oraz rozpowszechniać miłość Bożą, w sposób szczególny wśród potrzebujących, biednych, chorych, samotnych, odkrywając w każdym z nich samego Chrystusa.

Siostry umożliwiają studentkom zamieszkanie w ich domu oraz prowadzą spotkania modlitewne dla dziewcząt. Poza tym, niosą pomoc cierpiącym poprzez pracę i posługę pielęgniarską w Hospicjum Bożej Opatrzności i w miarę możliwości poprzez pomoc osobom potrzebującym w ich domach, oraz posługę przy jednej z parafii.

Dom

DomDomDom

Kaplica

KaplicaKaplicaKaplica

Studentat

StudentatStudentatStudentat