Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

 

 

 

Z Bożą pomocą-ruszamy!

 

W piątek, 13. października, zainaugurował są działalność Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Dom Opatrzności Bożej w Turośńi Kościelnej. Placówka, prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Białymstoku, została ulokowana w dotychczas mało wykorzystywanym domu dla seniorów - lekarzy. Kierowanie zakładem, w którym docelowo ma przebywać 24 pacjentów, powierzono  Małej Siostrze Bożej Opatrzności, s.Bożenie Warownej.W pierwszym dniu funkcjonowania na oddział trafiło czworo chorych. Ośrodek przeznaczony jest dla osób chorych przewlekle i wymagających stałej i profesjonalnej opieki. Na takie usługi jest w regionie ogromne zapotrzebowanie.

 

Założyciele placówki, z panem doktorem Tadeuszem Borowskim-Besztą na czele, powierzyli jej funkcjonowanie Bożej Opatrzności, stąd nie dziwi, że w budynku zakładu została odprawiona Msza święta. Sprawowali ją: proboszcz parafii w Turośli, ks. Andrzej Rogoziński, kapelan hospicyjny z Białegostoku, ks. Paweł Murziński oraz ks. prof. Czesław Gładczuk.

Na inaugurację zaplanowano też poczęstunek dla wszystkich przyjaciół nowo powstałej palcówki medycznej.