Zgromadzenie Małych Sióstr
Bożej Opatrzności

Mapa

Adres:
Dom Zakonny Zgromadzenia Małych Sióstr Bożej Opatrzności
ul. Cedrowa 31
15-798 Białystok

Telefon: 85 654 40 20

Założycielka zawsze poszukiwała kandydatek, które posiadałyby wielką miłość wobec biednych i cierpiących: aspirantki niech mają zalety bycia matkami i siostrami kochającymi najmniejszych i biednych, jest to charakterystyka niezbędna i konieczna aby zostać Małą Siostrą Bożej Opatrzności….

POSTULAT

Kandydatki stopniowo wchodzą w głębszą wieź z Bogiem, poznają nowe środowisko - swoją Rodzinę zakonną, uczą się służby najbardziej potrzebującym oraz zdobywają umiejętności językowe (j. włoski).

Miłość Jezusa da nam siłę potrzebną do tego, do czego zapragnie On nas użyć…

(08.05.1906 M.T.M.)

PostulatPostulatPostulat

NOWICJAT

Siostry nowicjuszki pod kierunkiem s. Mistrzyni, przez dwa lata krok po kroku, odkrywają bogactwo Kościoła i żyjącego w nim CHRYSTUSA – SŁUGI. Czynią to przez pryzmat Słowa Bożego oraz Pism, świadectwa życia Matki Założycielki. Czas ten jest uwieńczony złożeniem trzech ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Niech będą przepasane biodra wasze zapalone pochodnie… Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających… Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał

(Łk 12, 35-37)

NowicjatNowicjatNowicjat

JUNIORAT

Pięć lat junioratu jest czasem pogłębienia wiedzy teologicznej oraz intensywnego wsłuchiwania się w głos swojego OBLUBIEŃCA – CHRYSTUSA, którego siostry adorują w Najświętszej Eucharystii i rozpoznają w najuboższych jako MIŁOŚĆ. Dla tej właśnie Miłości uczą się opuszczać wszystko, oddając jej swoje życie już na zawsze w profesji wieczystej, która kończy ten etap formacji zakonnej.

Pociągnij mnie za sobą! Pobiegniemy! Wprowadź mnie, Królu, w twe komnaty. Cieszyć się będziemy i weselić Tobą, i sławić Twą miłość nad wino; (jakże) słusznie Cię miłują!

(Pnp 1, 4)

JunioratJuniorat

SIOSTRY WIECZYSTKI

Każdego dnia szukamy JEZUSA, który jest naszą OPATRZNOŚCIĄ i naszym wszystkim.

Aby być Małymi Siostrami tej Opatrzności, nie wystarczy, córki moje, sama nazwa: trzeba, abyśmy były MAŁE przed Bogiem, uznając, że bez Jego niebiańskiej pomocy nie jesteśmy w stanie uczynić żadnego dobra, trzeba radować się ukryciem, za honor uznawać poświęcenie, a za ideał życia – miłosierdzie.

(1937 M.T.M.)

Siostry wieczystkiSiostry wieczystkiSiostry wieczystki